Počet zobrazení stránky

pondělí 14. listopadu 2022

Litomyšl - Smetanův dům

 Za řekou Loučnou již od roku 1741 stával letohrádek Karlov, ve kterém se odehrával kulturně společenský život Litomyšle. O sto let později byl upravený o orchestřiště, ale přesto se uvažovalo o stavbě nové divadelní budovy. V roce 1862 byly už chrudimským městským stavitelem a architektem Františkem Schmoranzem vyhotoveny plány, ale pro nedostatek finančních prostředků ke stavbě nedošlo.  Došlo ještě k několika dalším architektonickým soutěžím na stavbu divadla, ale vlastní stavba se neuskutečnila. Až z veřejné soutěže v roce 1902 vyšel vítězný návrh profesorů české státní průmyslové školy v Plzni  Jana Šuly,  Viktorina Šulce a Josefa Velflíka  a stavbou byl pověřen litomyšlský stavitel Josef Kreml. Bohužel, letohrádek Karlov byl zbourán a na jeho místě byla postavena nová víceúčelová divadelní budova:
Základní kámen byl položen v roce 1903 a již 11.  6.  1905 byla  slavnostní premiéra opery Bedřicha Smetany Dalibor.  Symetrická budova má prvky novorenesance spojené s prvky vídeňské secese,  venkovní plastiky vytvořili A. Popp a O. Walter. Kolem budovy je další z litomyšlských parků. V něm se mi zalíbilo toto zátiší - byl tam i velký černý kocourek, ale ten se nechtěl fotit :
Zajímavé je toto široké schodiště, vedoucí k řece:Přes řeku na Komenského náměstí je další krásná budova,  Vyšší odborná škola pedagogická  a Střední pedagogická škola. O jejím založení bylo rozhodnuto roku 1905 a měla - vedle Prahy a Brna - vychovávat v českých zemích budoucí učitelky. Již 16. 9. 1907 se otevřely pro budoucí studentky dveře nové, novorenesanční budovy, postavené podle projektu pražské firmy Reiter a Štěpán:


Před školou je tento symbolický a velice originální památník Jana Ámose Komenského ve tvaru zeměkoule (Orbisterrarum) o průměru 2,5 m. Památník věnovala Litomyšl a provedli ho studenti zdejší průmyslové školy jako upomínku na české bratry:
Je tak úžasně nadčasový, že se mi nechtělo ani věřit, že byl - podle návrhu architekta Aloise Meteláka - instalován v roce 1921. Za německé okupace byl odstraněný, zpět byl zase postaven v roce 1967. V podstavci - jehlanu ze žuly - je na jedné straně uvedeno, kdo má zásluhy na výstavbě pomníku a na zbývajících třech je Kšaft J. A. Komenského. Koule se skládá z měděných plátů, které mají sedm řad. V první se střídají vedle sebe pochodně, český lev a moravská orlice. Ve druhé se střídá beran s názvy Komenského děl, ve třetí postava Komenského a lilie, ve čtvrté díla Komenského a orlice, v páté rozkvetlá lilie a výjevy ze života Komenského, v šesté okřídlený lev a Komenského díla a v sedmé strom a geometrické útvary.
Zajímavé bylo i toto v chodnících:
Ještě další  krásná budova školy včetně atria: 


A ještě několik míst, která mne zaujala:


Touto  historickou dlažbou se loučím s krásným městem a je mi po ránu docela zima.. jdu na autobusové nádraží, které je v opravdu hezkém parčíku, plném malých břízek a laviček:


 Má další cesta vede ...dál.

Hodně pohody  
pátek 11. listopadu 2022

Litomyšl - zámek a muzea

Zámek a zámecký areál v Litomyšli byl v roce 1999  zapsán na Seznam kulturního dědictví UNESCO.  To, že je zapsán zámek i zámecký areál, je odrazem skutečnosti, že se jedná o unikátně dochovanou ukázku středoevropské šlechtické renesanční rezidence. Zámecký komplex je tvořen samotným renesančním zámkem, kočárovnou, konírnou, jízdárnou, zámeckým pivovarem a parkem.

Samotný zámek od druhé poloviny 16. století prošel některými úpravami interiéru, ale stále si uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance včetně unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. 
Udivilo mne, jak veliký je zámek, jeho nádvoří i prostor mezi ostatními budovami. Jen jsem si musela počkat na otevření zámeckých vrat, abych mohla jít na prohlídku, 
a přede mnou se objevilo obrovské zámecké nádvoří, obklopené arkádami, ale úplně prázdné,  chudé na jakoukoli zeleň (květiny apod.). Možná to nedovoluje právě status zápisu do seznamu UNESCO, protože by to pak nebylo historicky odpovídající té renesanci?

První zmínka o hradním sídle na místě dnešního zámku je z roku 981 v Kosmově kronice. Hrad střežil historickou obchodní Trstenickou stezku. V roce 1145 pozval  olomoucký biskup Jindřich Zdík do Litomyšle nový řád premonstrátů, kteří zde postupně vybudovali kolem svého kláštera ekonomické i kulturní centrum . Panství bylo postupně drženo rodem Kostků z Postupic (1432 - 1547) a bohatlo, ovšem poslednímu členu rodu bylo zabaveno pro účast na povstání proti králi. 
Potom získali Litomyšl do zástavy pánové z Pernštejna, počínaje Vratislavem, kancléřem českého království, který předtím procestoval velkou část Evropy. Jeho manželka pocházela ze vznešené španělské rodiny Mendoza a pro ni vystavěl Vratislav z Pernštejna nový zámek právě v renesančním stylu.
Základní kámen bylo položen v roce 1568 a zámek byl dokončen v roce 1581 podle návrhu italského architekta Gioanniho Baptisty Avostalis de Sala. Po smrti poslední členky rodu, který vymřel po meči (právě tato Frebonie z Pernštejna pozvala do Litomyšle řád piaristů) byl zámek v roce 1649 prodán německému rodu Trauttmansdorffů a v roce 1753 celé panství včetně zámku vyženili Waldstein-Wartenbergové. Ti ovšem pro dluhy v roce 1855 panství prodali posledním majitelům rodu Thurn-Taxis.

Ve 20. století se majitelem zámku stal stát, dnes je zámek státním majetkem ve správě Národního památkového ústavu. Zvolila jsem si základní okruh - Zámek za Valdštejnů, který představuje prohlídku prvního patra západního křídla zámku s reprezentačními a soukromými pokoji hraběte Antonína I. z Valdštejna-Vartenberka a jeho ženy Kajetány z Fünfkirchen, kteří vlastnili zámek mezi lety 1825 - 1848.


Interiéry jsou vybaveny původním zařízením a klasicistní výmalbou stěn malíře Dominika Dvořáka. 
Nádherné je domácí divadlo Valdštejnů-Vartenberků z roku 1797, které nechal zřídit Antonínův otec hrabě Jiří Josef z Vladštejna-Vartenberka a také spolu se svou rodinou představení hrál. Jednalo se o lehké konverzační komedie a dochovaly se zde původní kulisy (malíře Josefa Platzera, který maloval kulisy pro vídeňské dvorní divadlo či Stavovské divadlo v Praze) i osvětlení. 

Prohlídka zámku byla hezká, prošla jsem si celý areál - za kašnou je vedle zámku vidět kočárovna :
Kočárovna, konírna, jízdárna:
Zámecký pivovar:
Pohled od kašny směrem k Regionálnímu muzeu v budově piaristického gymnázia:
Když jsem vyšla z prohlídky zámku, bylo odpoledne, ale počasí na konci září vypadalo spíš na večer:

Zašla jsem do budovy bývalého zámeckého pivovaru, podívat se do rodného bytu Bedřicha Smetany a líbilo se mi, že jsem si to mohla procházet úplně sama. Stálá expozice přibližuje atmosféru tehdejší domácnosti a rodiny Smetanových a také ostatní místa, kde Bedřich Smetana bydlel (Jindřichův Hradec, Růžkovy Lhotce, Plzeň, Praha, švédský Göteborg, Jabkenice). Pár snímků z expozice:

A nakonec jsem ještě navštívila Regionální muzeum (opět jako jediná návštěvnice v  tu chvíli): 

Moc se mi líbila expozice osobních předmětů významných osobností spojených s Litomyšlí.  Je tu samozřejmě Bedřich Smetana a předmětem jsou hodiny a kelímek na míchání hracích kostek, se kterým hrával spolu s poštmistrem Jiřím Hradeckým vrhcáby. Božena Němcová pomyslně darovala muzeu náramek z českých granátů a zápisník, jehož kožené desky jsou zdobeny výšivkou ze skleněných korálků (šmelců). Alois Jirásek je tu zastoupen  doutníkem, který daroval literárnímu historiku Františku Pátovi a ten jej v roce 1927 věnoval muzeu, Julius Mařák zase stoličkou, ukulelem, brýlemi a malířskou paletou,  Teréza Nováková kalamářem, herbářem a pohárkem, ze kterého pila mléko za svých pobytů v myslivně na Budislavi a předměty M. D. Rettigové si můžeme přečíst na fotografii (takto byly uvedeny všechny předměty:

Pro děti  je připraveno u vstupu do areálu zámku veselé historické bludiště, které jsem si samozřejmě také prošla spolu se skupinou dětí :Cestou zpět ze zámku se trochu vyjasnilo a vynikla poklidná podzimní atmosféra parku, jeho cestiček a množství úžasných vodních prvků: 
Zajímavá lavička, že? 
V parku je pomník Aloise JiráskaV opěrné zdi zámeckého parku mne překvapil příjemný zvuk pramene vody, který tady vyvěrá a protéká do nádrže:
Tak pro jeden den toho bylo dost a já se vrátila do penzionu. 

Hodně pohody